USA 2016 - San Francisco ze vzduchu

(c) Jan Vesták | www.janvestak.cz | Autor: Jan Vesták